top of page

Th 4, 26 thg 10

|

Bình Thạnh

Wine Tasting

A fun-filled wine tasting date.

Tickets are not on sale
See other events
Wine Tasting
Wine Tasting

Thời gian & Địa điểm

19:00 26 thg 10, 2022 – 21:00 27 thg 10, 2022

Bình Thạnh, P19, 18 Đ. Trần Quang Long, Phường 19, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Vietnam

Giới thiệu về sự kiện

Introduction here.

Key points here:

1

2

3

4

5

Ending here. Call-to-action here.

Chia sẻ sự kiện của bạn

bottom of page