top of page
2.JPG

Điều Khoản Dịch Vụ

Lưu ý:

Việc sử dụng hoặc truy cập vào website www.glouglouwinebar.com (“Vinobeer”) sẽ được hiểu là sự chấp nhận và đồng ý ràng buộc bởi Điều Khoản Dịch Vụ này với một doanh nghiệp có thông tin như sau:

 • Tên Công ty: CÔNG TY TNHH VINOBEER VIETNAM

 • Mã số doanh nghiệp: 0314010344

 • Địa chỉ trụ sở: 18-20 Trần Quang Long, Phường 19, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Do đó, vui lòng đọc kỹ các thông tin nêu tại đây trước khi sử dụng các chức năng của Vinobeer để có được trải nghiệm tốt nhất.

 

1. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA KHÁCH HÀNG

1.1 Quyền của Khách hàng

 • Khách hàng có quyền đóng góp ý kiến cho Vinobeer trong quá trình mua hàng tại Vinobeer Các kiến nghị được gửi trực tiếp bằng thư, fax, email hoặc gọi điện trực tiếp cho Vinobeer.

 • Nhận Sản phẩm đúng thời gian, địa điểm và theo đúng thỏa thuận của Các Bên;

 • Được Vinobeer giao Sản phẩm đến địa điểm theo yêu cầu của Khách hàng, trừ trường hợp Các bên có thỏa thuận khác;

 • Được đổi trả Sản phẩm khi đáp ứng được các điều kiện theo chính sách của Vinobeer;

 • Được bảo mật mọi thông tin đã cung cấp cho Vinobeer và các thông tin liên quan khác phục vụ cho thực hiện giao dịch tại Vinobeer;  

 • Quyền lợi khác theo Chính sách của Vinobeer và quy định của pháp luật.

1.2 Trách nhiệm của Khách hàng

 • Thực hiện việc thanh toán, nhận Sản phẩm đúng theo thỏa thuận với Vinobeer Tuân thủ đúng quy định của Vinobeer và quy định của pháp luật hiện hành khi tham gia giao dịch mua bán Sản phẩm tại Vinobeer;

 • Khách hàng có trách nhiệm cung cấp trung thực, chính xác các thông tin cần thiết liên quan đến bản thân phục vụ cho việc thực hiện giao dịch trên Vinobeer;

 • Khách hàng phải tuân thủ và thực hiện các quy định của pháp luật và quy định của Vinobeer khi mua hàng tại Vinobeer;

 • Khách hàng có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Vinobeer Trong trường hợp Khách hàng phát hiện việc một ai đó đã giả mạo mình để cung cấp thông tin cá nhân cho Vinobeer để hai bên cùng hợp tác xử lý;

 • Khách hàng có trách nhiệm cung cấp thông tin cần thiết và hỗ trợ Vinobeer trong việc giải quyết tranh chấp, khiếu nại, yêu cầu hoàn tiền/đổi trả phát sinh (nếu có);

 • Khách hàng cam kết, đồng ý không sử dụng các chức năng trên website của Vinobeer khi thực hiện giao dịch trên Vinobeer vào những mục đích bất hợp pháp, không hợp lý, lừa đảo, đe doạ, thăm dò thông tin bất hợp pháp, phá hoại, tạo ra và phát tán virus gây hư hại tới hệ thống, cấu hình, truyền tải thông tin của Vinobeer hay sử dụng dịch vụ của mình vào mục đích đầu cơ, lũng đoạn thị trường tạo những đơn đặt hàng, chào hàng giả, kể cả phục vụ cho việc phán đoán nhu cầu thị trường. Trong trường hợp vi phạm thì Khách hàng phải chịu trách nhiệm về các hành vi của mình trước pháp luật và Vinobeer; 

 • Tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ của Vinobeer bằng việc tuân thủ các quy định pháp luật của Việt Nam cũng như của quốc tế có liên quan;

 • Không hành động gây mất uy tín của Vinobeer dưới mọi hình thức;

 • Không sử dụng bất kỳ thiết bị, phần mềm, quy trình, phương tiện để can thiệp hay cố gắng can thiệp vào hoạt động đúng đắn trên Vinobeer;

 • Không hạn chế hoặc ngăn cản Khách hàng khác sử dụng và hưởng các tính năng của Vinobeer;  

 • Không gửi hoặc chuyển thông tin, phần mềm hoặc tài liệu bất kỳ có chứa virus hoặc một thành phần gây hại khác;

 • Không cung cấp, đăng tải, truyền bá các thông tin không đúng sự thật hoặc gây nhầm lẫn hoặc làm giảm uy tín của Vinobeer;

 • Chịu trách nhiệm bồi thường nếu phát sinh thiệt hại do hành vi của mình vi phạm Điều Khoản Dịch Vụ, Chính sách của Vinobeer, quy định của pháp luật đối với Vinobeer trong quá trình thực hiện giao dịch tại Vinobeer.

2. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA VINOBEER

2.1 Quyền của Vinobeer.

 • Thu thập thông tin của Khách hàng bao gồm Email, Họ và Tên, Địa chỉ, Thành phố, Quốc gia, Mã Zip/Postal, Điện thoại; Địa chỉ link facebook và đường dẫn tới các trang mạng xã hội khác; thông tin vị trí và các thông tin khác phục vụ cho việc mua bán Sản phẩm tại Vinobeer;

 • Được nhận đúng và đầy đủ tiền mua Sản phẩm trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác;

 • Yêu cầu khách hàng thanh toán khoản tiền phạt và bồi thường thiệt hại phát sinh do hành vi của Khách hàng vi phạm quy định tại Điều Khoản Dịch Vụ này và/hoặc quy định của Vinobeer và/hoặc quy định của Pháp luật có liên quan gây ra;

2.2 Trách nhiệm của Vinobeer

 • Hỗ trợ Khách hàng tiến hành đặt Sản phẩm, giao kết hợp đồng mua bán và các công việc khác phục vụ cho việc mua bán của Khách hàng trên Website Vinobeer.

 • Tích cực giải quyết khiếu nại, các ý kiến yêu cầu của Khách hàng nếu có phát sinh theo đúng thời hạn và quy chế, quy định của Vinobeer;  

 • Đảm bảo giao đúng, đủ Sản phẩm như đã mô tả và cam kết với Khách hàng. Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của thông tin về Sản phẩm do mình bán; 

 • Bảo hành Sản phẩm theo chính sách của Vinobeer;  

 • Áp dụng các biện pháp cần thiết để bảo mật thông tin của Khách hàng theo quy định chính sách của Vinobeer và Pháp luật;

 • Cung cấp cho Khách hàng những chính sách đổi/trả rõ ràng, hợp lý và có trách nhiệm thông báo mỗi khi có thay đổi hoặc cập nhật mới; Việc thông báo sẽ được cập nhật trực tiếp và công khai trên Website;

 • Cam kết thực hiện đúng các quy định xử lý đơn hàng, vận chuyển Sản phẩm, tích cực giải quyết các khiếu nại phát sinh trong suốt quá trình tham gia bán Sản phẩm cho Khách hàng.

 

3. CHẤM DỨT ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ

3.1 Điều Khoản Dịch Vụ chấm dứt khi thuộc một trong các trường hợp sau:

 • Thời hạn của Điều Khoản Dịch Vụ chấm dứt khi Các bên đã thực hiện xong việc giao nhận Sản phẩm;

 • Điều Khoản Dịch Vụ chấm dứt khi một trong hai bên đơn phương chấm dứt;

 • Điều khoản Dịch vụ chấm dứt khi các bên có thỏa thuận chấm dứt;

 • Điều Khoản Dịch Vụ chấm dứt theo quy định của Pháp luật.

 

3.2 Khi Điều Khoản Dịch Vụ chấm dứt các điều khoản sau vẫn tiếp tục có hiệu lực: Sở hữu trí tuệ; Bảo hành; Bảo mật thông tin; Khiếu nại;

 

3.3. Vinobeer có thể đơn phương chấm dứt Điều Khoản Dịch Vụ vào bất kỳ thời điểm nào, bao gồm trường hợp Khách hàng thực tế hoặc bị nghi ngờ là đã vi phạm Điều Khoản Dịch Vụ này và/hoặc bất kỳ quy định nào khác của Vinobeer.

4. KHIẾU NẠI

4.1. Khách hàng có quyền khiếu nại khi mua Sản phẩm tại Vinobeer;

4.2 Khiếu nại có thể được viết dưới dạng văn bản hoặc thư điện tử;

4.3 Nội dung khiếu nại của Khách hàng phải có các thông tin sau:

 • Lý do khiếu nại;

 • Căn cứ khiếu nại;

 • Thông tin Khách hàng, bao gồm cả thông tin liên lạc.

4.4 Trường hợp Khách hàng gửi khiếu nại bằng giấy thì bản khiếu nại phải được Khách hàng ký tên và gửi đến địa chỉ:

 • Tên Công ty: CÔNG TY TNHH VINOBEER VIETNAM

 • Địa chỉ trụ sở: 18-20 Trần Quang Long, Phường 19, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam; hoặc

4.5 Trường hợp Khách hàng gửi khiếu nại bằng thư điện tử thì Khách hàng gửi bản Khiếu nại bằng địa chỉ email và gửi đến địa chỉ email của Vinobeer: xinchao@vinobeer.fr;

4.6 Vinobeer sẽ tiến hành xác minh và trả lời khiếu nại trong vòng 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày nhận được khiếu nại;

4.7 Vinobeer chỉ tiến hành xác minh và trả lời khiếu nại khi Khách hàng hoàn thành hồ sơ khiếu nại theo đúng yêu cầu như trong mục 4.3;

4.8 Trong trường hợp hồ sơ khiếu nại không đáp ứng được các yêu cầu như ở mục 4.3, người có thẩm quyền đại diện Vinobeer sẽ thông báo cho Khách hàng và hướng dẫn Khách hàng hoàn thành hồ sơ khiếu nại.

 

5. GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ

5.1 Trong bất kỳ trường hợp nào, Vinobeer hoặc các chi nhánh, hoặc các giám đốc, nhân viên, những người làm thuê, các đại lý, các cộng tác viên, hoặc những người cấp phép không chịu trách nhiệm pháp lý với mọi thiệt hại ngẫu nhiên, đặc biệt hay đương nhiên theo hoặc nảy sinh từ Điều Khoản Dịch Vụ này vì lý do vi phạm Điều Khoản Dịch Vụ, ứng xử sai lầm, sơ xuất hoặc bất kỳ nguyên nhân hành động khác nào, bao gồm nhưng không hạn chế mọi nghĩa vụ pháp lý cho mọi thiệt hại gây bởi hoặc cho là gây bởi mọi thiếu sót trong thực hiện, lỗi bỏ sót, gián đoạn, việc xóa, chậm trễ trong hoạt động hoặc chuyển tải, virus máy tính, hỏng đường liên lạc, hỏng thiết bị, lỗi phần mềm, vi phạm, truy cập trái phép, hoặc trộm cắp, phá hoại, thay thế, hoặc sử dụng các bản ghi;

 

5.2 Trong bất kỳ trường hợp nào, Vinobeer, công ty mẹ, hoặc các chi nhánh, hoặc các giám đốc, nhân viên, những người làm thuê, các đại lý, các cộng tác viên hoặc những người cấp phép không chịu trách nhiệm pháp lý đối với Khách hàng hoặc bất kỳ bên thứ ba nào khác về mọi quyết định đã ra hoặc hành động mà Khách hàng thực hiện vì tin vào nội dung chứa trên Vinobeer; 

 

5.3 Khách hàng đồng ý và thừa nhận rõ ràng rằng, Vinobeer không chịu trách nhiệm pháp lý với mọi hành vi nói xấu, tấn công, không trung thực hoặc các hành vi bất hợp pháp khác của bất kỳ khách hàng khác;

 

5.4 Vinobeer không và sẽ không tiếp cận hoặc giám sát sự phù hợp, tính pháp lý, khả năng, hoạt động của bất kỳ bên nào với Khách hàng và Khách hàng rõ ràng từ bỏ và giải phóng Vinobeer khỏi tất cả các trách nhiệm pháp lý, khiếu nại hoặc thiệt hại phát sinh từ hoặc bằng cách khác liên quan đến bên thứ ba và Khách hàng;

 

5.5 Vinobeer sẽ không là một bên trong tranh chấp hoặc đàm phán tranh chấp giữa Khách hàng và bất kỳ bên thứ ba nào khác. Khách hàng tự chịu trách nhiệm đối với các hành vi của mình liên quan đến bất kỳ bên thứ ba nào khác. Khách hàng rõ ràng miễn trừ và giải phóng Vinobeer khỏi tất cả các trách nhiệm pháp lý, khiếu nại, hoạt động tố tụng hoặc thiệt hại phát sinh từ việc mua Sản phẩm hoặc sử dụng dịch vụ liên quan đến bất kỳ quan hệ giữa Khách hàng với bất kỳ bên thứ ba nào;

 

5.6 Khách hàng đồng ý và xác nhận rằng, bằng việc đồng ý với Điều Khoản Dịch Vụ này, Khách hàng miễn trừ Vinobeer khỏi bất kỳ nghĩa vụ nào bao gồm nhưng không giới hạn do Khách hàng vi phạm các Điều khoản của Điều Khoản Dịch Vụ này. Như vậy, đối với mọi yêu cầu từ bất kỳ bên thứ ba nào do hành vi vi phạm của Khách hàng, Khách hàng sẽ là người chịu trách nhiệm chính, Vinobeer không phải chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với hành vi vi phạm của Khách hàng.

 

6. TUÂN THỦ VÀ XỬ LÝ VI PHẠM

6.1 Khách hàng cam kết tuân thủ đúng các quy định của Điều Khoản Dịch Vụ này và các văn bản có liên quan đã được Các Bên ký kết nhằm điều chỉnh quan hệ này (nếu có). Đồng thời, việc tuân thủ đó là điều kiện tiên quyết cho việc giao kết mua bán Sản phẩm tại Vinobeer.

6.2 Trường hợp Khách hàng vi phạm bất kỳ quy định nêu tại Điều Khoản Dịch Vụ hoặc các văn bản có liên quan đã được Các Bên ký kết nhằm điều chỉnh quan hệ này thì Vinobeer có quyền:

 • Đơn phương chấm dứt quan hệ mua bán Sản phẩm với Khách hàng;

 • Buộc Khách hàng chịu một khoản phạt vi phạm tương ứng gấp 02 (hai) lần số tiền Khách hàng đã thanh toán cho Vinobeer;

 • Buộc Khách hàng bồi thường thiệt hại hoặc mất mát phát sinh từ vi phạm của Khách hàng (nếu có).

 

7. CÁC ĐIỀU KHOẢN CHUNG

7.1. Vinobeer có thể thay đổi Điều Khoản Dịch Vụ vì các lý do hợp lý bao gồm cải thiện các tính năng dịch vụ, tuân thủ quy định pháp luật. Khi Vinobeer tiến hành các thay đổi như vậy, Vinobeer sẽ thông báo cho Khách hàng. Trường hợp Vinobeer thông báo cho Khách hàng trước khi thay đổi và sau khi thông báo nếu Khách hàng không có ý kiến phản hồi trong vòng 03 ngày kể từ ngày thông báo gửi đi sẽ đồng nghĩa với việc Khách hàng đã chấp nhận những thay đổi đó;

 

7.2 Điều Khoản này bao gồm toàn bộ thỏa thuận giữa Các bên liên quan đến vấn đề trong Điều Khoản Dịch Vụ và thay thế toàn bộ sự hiểu biết hoặc cam kết trước đó dù bằng lời nói hay văn bản giữa Các bên;

 

7.3 Nếu bất kỳ phần nào của Điều Khoản Dịch Vụ bị tuyên bố vô hiệu vì bất kỳ lý do nào, phần bị vô hiệu sẽ không ảnh hưởng tới các điều khoản còn lại của Điều Khoản Dịch Vụ;

 

7.4 Vinobeer có thể chuyển giao Điều Khoản Dịch Vụ và bất kỳ quyền nào của mình theo Điều Khoản Dịch Vụ, một phần hay toàn bộ, và Vinobeer cũng có thể ủy quyền thực hiện bất kỳ nghĩa vụ nào của mình theo Điều Khoản Dịch Vụ. Khách hàng không được chuyển giao Điều Khoản Dịch Vụ dù một phần hay toàn bộ cũng như không được chuyển nhượng hay cấp phép lại các quyền của Khách hàng theo Điều Khoản Dịch Vụ cho bất kỳ bên thứ ba nào;

 

7.5 Các bất đồng, tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến Điều Khoản Dịch Vụ này sẽ được Các Bên nỗ lực thương lượng, trao đổi để giải quyết. Trường hợp các bên không thể thỏa thuận, những bất đồng, tranh chấp đó sẽ được giải quyết tại Trung Tâm Trọng Tài Quốc Tế Việt Nam (VIAC) theo quy tắc tố tụng của Trung tâm này;

 

7.6. Điều Khoản Dịch Vụ (và bất kỳ tranh chấp/khiếu nại nào khác phát sinh từ hoặc liên quan đến Điều Khoản Dịch Vụ) phải tuân thủ quy định tại Vinobeer và quy định pháp luật Việt Nam.

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN

Bản “Chính sách bảo mật thông tin” (Sau đây gọi tắt là “Chính sách”) này được áp dụng trên website của CÔNG TY TNHH VINOBEER VIETNAM và có địa chỉ www.vinobeer-vietnam.com (“Vinobeer”) quy định về cam kết bảo mật của Vinobeer với người truy cập và sử dụng Vinobeer (Sau đây gọi chung là “Khách hàng”). Khách hàng nên đọc toàn bộ bản Chính sách dưới đây để hiểu rõ về quyền và nghĩa vụ của mình cũng như của Vinobeer trong việc tôn trọng và bảo vệ quyền lợi của Khách hàng. 


1.      Mục đích và phạm vi thu thập thông tin cá nhân Khách hàng
Các thông tin cá nhân Khách hàng được thu thập thông qua website Vinobeer nhằm mục đích:
1.1.    Cung cấp dịch vụ cho người mua hàng trên website của Vinobeer;
1.2.    Liên hệ, hỗ trợ, giải quyết thắc mắc của Khách hàng khi đặt hàng và sử dụng sản phẩm của Vinobeer;
1.3.    Cải tiến, nâng cấp nội dung và giao diện website cũng như chất lượng dịch vụ của Vinobeer dựa trên các phản hồi của Khách hàng trong quá trình sử dụng;
1.4.    Vinobeer thu thập thông tin cá nhân của Khách hàng khi sử dụng các dịch vụ trên website Vinobeer bao gồm: Email, Họ và Tên, Địa chỉ, Thành phố, Quốc gia, Mã Zip/Postal, Điện thoại. 
Mọi thông tin Khách hàng cung cấp phải đảm bảo tính chính xác và hợp pháp. Vinobeer không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào liên quan đến việc thông tin Khách hàng cung cấp là sai lệch hoặc giả mạo. 


2.    Phạm vi sử dụng thông tin cá nhân: Vinobeer thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của Khách hàng với mục đích phù hợp và tuân thủ nội dung của Chính sách bảo mật này.
Theo đó, Vinobeer có thể sử dụng thông tin do Khách hàng cung cấp để: Liên hệ trực tiếp với Khách hàng dưới các hình thức như: gọi điện hoặc gửi thư thông báo, cung cấp thông tin về sản phẩm/dịch vụ, Giá cả, địa điểm giao nhận hàng hóa thông qua email hoặc số điện thoại mà Khách hàng đã cung cấp. 


3.    Thời gian lưu trữ thông tin cá nhân
Về nguyên tắc, thông tin cá nhân của Khách hàng sẽ bị hủy bỏ ngay khi mục đích thu thập và sử dụng thông tin cá nhân đã được đáp ứng.


4.    Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin đó
4.1.    Các công ty liên kết của Vinobeer; 
4.2.    Vinobeer (và/hoặc các công ty liên kết của chúng tôi) cũng có thể tiết lộ Thông tin cá nhân của Khách hàng với những nhà cung cấp, cung ứng hay đại lý dịch vụ bao gồm nhưng không giới hạn ở dịch vụ máy chủ website, phân tích dữ liệu, tiếp thị, xử lý các giao dịch thẻ tín dụng, và cung cấp dịch vụ;
4.3.    Các cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong trường hợp Vinobeer được yêu cầu cung cấp thông tin của Khách hàng.


5.    Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin:
CÔNG TY TNHH VINOBEER VIETNAM

Địa chỉ: Lầu 6+7 số 2 đường Ngô Đức Kế, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tel: +84 (0)28 66 56 26 56

Email: xinchao@vinobeer.fr


6.    Phương thức và công cụ để Khách hàng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình trên Vinobeer. 
6.1.    Khách hàng có quyền kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin của Khách hàng bằng cách rà soát và điều chỉnh trực tiếp tại Website khi tiến hành đặt hàng hoặc yêu cầu Vinobeer thực hiện việc này. 
6.2.    Việc truy cập của Khách hàng được thực hiện trên máy tính, laptop, điện thoại, hay các thiết bị điện tử khác có khả năng truy cập vào được Website Vinobeer.
6.3.    Khách hàng có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin cho bên thứ ba đến Vinobeer. Khi tiếp nhận những phản hồi này, Vinobeer sẽ xác nhận lại thông tin, phải có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn Khách hàng khôi phục và bảo mật lại thông tin.

 

CHÍNH SÁCH GIAO HÀNG

1.    Các phương thức giao nhận Sản phẩm
Được thực hiện thông qua đơn vị cung cấp dịch vụ vận chuyển hàng hóa của Vinobeer. 

2.    Thời hạn ước tính cho việc giao hàng:
2.1.    Đối với những đơn hàng thuộc phạm vi thành phố Hồ Chí Minh:

Đối với những đơn hàng được chốt trước 12 giờ chiều sẽ được vận chuyển trong ngày hoặc thời điểm khác theo thỏa thuận của các bên

Đối với những đơn hàng được chốt sau 12 giờ chiều sẽ được vận chuyển sang ngày kế tiếp hoặc thời điểm khác theo thỏa thuận của các bên. 


2.2.    Đối với những đơn hàng thuộc phạm vi ngoài thành phố Hồ Chí Minh: Trong vòng 03 (ba) đến 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày chốt đơn hàng hoặc theo thỏa thuận khác giữa các bên. 


2.3.    Tuy nhiên, cũng có trường hợp việc giao hàng kéo dài hơn nhưng chỉ xảy ra trong những Sự kiện bất khả kháng, hoặc các trường hợp sau đây:

 • Không liên lạc được với Khách hàng để giao Sản phẩm;

 • Địa chỉ giao Sản phẩm Khách hàng cung cấp không chính xác hoặc quá khó tìm;

 • Nhà cung cấp giao Sản phẩm cho Vinobeer chậm hơn dự kiến hoặc đơn hàng của Vinobeer tăng đột biến khiến việc xử lý đơn hàng bị chậm.

Lưu ý:
‐    Trường hợp phát sinh chậm trễ trong việc giao Sản phẩm, Vinobeer sẽ có thông tin kịp thời cho Khách hàng và tạo cơ hội để Khách hàng có thể hủy đơn hàng nếu muốn;
‐    Sự kiện bất khả kháng là sự kiện xảy ra một cách khách quan không thể lường trước được và không thể khắc phục được mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép. Sự kiện bất khả kháng bao gồm nhưng không giới hạn: Quyết định của Chính phủ hoặc cơ quan có thẩm quyền, chiến tranh, bạo động, nổi loạn, dịch bệnh, thiên tai, hỏa hoạn, ngập đường hoặc bất kỳ sự kiện nào có tính chất tương tự.

3.    Phí giao Sản phẩm
3.1.    Các đơn hàng dưới 1,000,000 VNĐ hoặc cần giao hỏa tốc: dựa trên phí ship trên Grab/ Lalamove
Các đơn hàng từ 1,000,000 - 2,000,000 VNĐ: 25,000 VNĐ phí ship
Các đơn hàng trên 2,000,000 VNĐ: miễn phí ship 

(Với các đơn hàng ngoài TPHCM, phí ship sẽ được tính dựa trên địa điểm và từng đơn hàng)
3.2.    Các đơn hàng khác: Tùy theo đơn hàng và sản phẩm phí giao hàng sẽ có mức phí giao hàng khác nhau.

bottom of page